Nikomu nie trzeba tłumaczyć, jak
znaczący jest język angielski oraz to,
ażeby dziecko mogło jak najwcześniej uczyć się
go w sposób efektywny. Powstały
już bezgraniczne wolumeny
publikacji i poradników wskazujących na to,
jakim sposobem można wspierać własne
dziecko w zmaganiach się z obcym językiem. W tym miejscu
próbujemy zebrać w pigułce jedne z
najważniejszych narzędzi, jakie okazały się
skuteczne w nauce języka angielskiego w większości przypadków.

have got ćwiczenia

Aktywna nauka języka angielskiego – w jaki sposób wspomóc potomka?
Najważniejsze
w nauce języka angielskiego w czasie dzieciństwa jest
zjednoczenie jej z rozrywką. To daje
najlepsze
efekty, przede wszystkim
wtenczas, kiedy taka nauka jest
wspomagana przez
rzetelnego
korepetytora. Dobrego – to oznacza, kochającego
nie tylko język angielski,
jednak i
dzieci, a do tego potrafiącego tę wiedzę i miłość
przekazać.
Poza zaangażowaniem korepetytora
można wspierać dziecko poprzez zachęcanie go
do korzystania z takich porad dydaktycznych jak:

Flashcards karty obrazkowe

       Książeczki interakcyjne

       Ćwiczeniówki

Jako rodzic, jakiemu zależy na
wzorowych zdolnościach
lingwistycznych dziecka, musisz
mieć także otwarty umysł na
notoryczne poszukiwanie idei,
dyrektyw, dodatkowych materiałów,
jakie będą brzdąca inspirować do
pogłębiania nauki, odkrywania nowych
słówek. Z od czasu do czasu dziecko samo
będzie domagało się akcesoryjnych bodźców,
koniec końców pokocha ten drugi język, a owoce tej namiętności
będą mu wspomagać przez całe życie – od
pozyskiwania
odpowiednich
stopni w szkolnej ławie, po większe możliwości w
kontekście kariery zawodowej.