Dynamiczny rozwój przemysłu sprawił, iż potrzebne stały się zmiany w koncepcjach kierowania zakładami produkcyjnymi oraz zatrudnionymi w nich osobami. Lean management to jedna z takich koncepcji. Jej zadaniem jest zmaksymalizowanie efektywności procesu produkcyjnego w konkretnym zakładzie. Jak łatwo można domyślić się, zamysł ten ma swoje korzenie w Kraju Kwitnącej Wiśni, znanej z szeroko pojętego minimalizmu. Pierwszym korzystającym z tej metody była firma Toyota. W ramach Lean management mamy styczność z eliminowaniem wszystkich czynności wykonywanych podczas procesu produkcyjnego, a równocześnie zupełnie zbędnych. lean materiały szkoleniowe Najważniejszym celem „szczupłego zarządzania” jest zatem zmniejszenie trwonienia zarówno w aspekcie siły roboczej jak i wykorzystywanych materiałów. Zastosowanie technik lean management daje możliwość uzyskania takich rezultatów, jak zwiększenie produktywności oraz jakości produktów. Także stosunki pracownicze w przedsiębiorstwie zwykle poprawiają się. Jest to związane z efektywniejszą komunikacją. Co interesujące rozwiązania z zakresu lean management mogą być stosowane w każdym zakładzie, wszystko jedno z jakiej branży oraz jakiej rozmiarów. To, co jest priorytetem to sprawność dokonania weryfikacji, które działania nie przynoszą korzyści dla firmy.