Wybierając lokal mieszkalny lub przestrzeń biurową oprócz kwestii funkcjonalnej oraz metrażu lokalu zwracamy uwagę na atrybuty estetyczne miejsca. Współcześnie dekoratorstwo wnętrz cieszy się znacznym zainteresowaniem. Bardziej wygodnie jest bowiem zlecić zaaranżowanie określonego lokalu do użytkowania profesjonaliście. A czym zajmuje się dokładnie projektant wnętrz? Wbrew krzywdzącym opiniom, nie tylko zawieszaniem bibelotów. Projektant wnętrz to człowiek z wyższym wykształceniem, posiadający nie tylko zmysł estetyczny, ale przede wszystkim umiejętności jego praktycznego wykorzystania. W skład obowiązków zawodowych projektanta wchodzą: tworzenie programów o charakterze funkcjonalno – przestrzennym, a także kontrola nad całością procesu, oraz poszczególnymi pracownikami przy określonym zadaniu.

Funkcjonalne projekty męskiej strefy w domu
Projektant wnętrz musi również przeprowadzać analizy – tak okolicy zewnętrznej jak i środka budynku, pod kątem funkcjonowania różnorodnych instalacji, urządzeń wentylacji czy zabezpieczeń przeciwpożarowych i antywłamaniowych. Naturalnie opracowanie koncepcji estetycznej wnętrz to także obowiązek projektanta. Zawiera się w nim dodatkowo: selekcja surowców, decydowanie o sposobie prowadzenia prac nad projektem, wybór poszczególnych zestawów instalacyjnych, urządzeń, a nawet – ich tworzenie od podstaw. Dobry projektant wie, że ważne bywa również zagwarantowanie prawidłowej akustyki w pomieszczeniu. Plany architektoniczne powinny zapewniać nie tylko estetykę pomieszczenia, ale równocześnie jego dostosowanie do pełnionej funkcji. Poczucie estetyki, nie ma prawa przyćmiewać od komfortu użytkowania.