Dynamiczny rozwój przemysłu sprawił, iż niezbędne stały się zmiany w sposobach zarządzania przedsiębiorstwami oraz ich pracownikami. Lean management to jedna z takich koncepcji. Jej celem jest zmaksymalizowanie efektywności procesu produkcyjnego w konkretnym zakładzie. Jak łatwo można wydedukować, zamysł ten ma swój początek w Japonii, znanej z szeroko pojętego minimalizmu. Pierwszym korzystającym z tej metody była marka Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z ograniczeniem do minimum jakichkolwiek czynności podejmowanych w toku procesu produkcyjnego, a równocześnie całkowicie niepotrzebnych. Priorytetowym zadaniem lean managment jest co za tym idzie zlikwidowanie marnotrawstwa zarówno w odniesieniu do pracy zatrudnionych jak i wykorzystywanych surowców. Skorzystanie z technik lean management stwarza możliwość zdobycia takich efektów, jak wzrost produktywności oraz jakości wyrobów.
lean płyty
Także stosunki między pracownikami w przedsiębiorstwie zazwyczaj poprawiają się. Jest to związane z skuteczniejszą komunikacją. Co istotne rozwiązania z zakresu lean management mogą być wdrażane w każdym zakładzie, wszystko jedno z jakiej branży oraz jakiej rozmiarów. To, co jest priorytetem to zdolność ocenienia, które czynności są niepotrzebne dla firmy.